problem with shooting
#1

Luận Văn Việt san sẻ cу bạn những trở ngại chung về quản trị Cфng trмnh trong luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn khфng mang thời kм khiến cho luận văn, hгy tham khảo nhа cung cấp nhận khiến luận văn thuк của Luận Văn Việt nhй.+++ Xem thкm +++ : giб thuк viết luận văn

Bбo cбo tiền khả thi lа bбo cбo cung cấp thфng tin một cбch tổng quбt về dự бn, song chỉ ở mức chi tiết vừa đủ để chứng minh một cбch khбi quбt э đồ dự бn đề xuất lа đъng đắn vа việc tiếp tục phбt triển э đồ nаy lа cу tiềm năng. Qua đу chủ đầu tư cу thể đбnh giб sơ bộ tнnh khả thi của dự бn. Đồng thời lựa chọn phương бn đầu tư thнch hợp nhất cho dự бn. Bбo cбo tiền khả thi lа căn cứ để xвy dựng bбo cбo khả thi. Nội dung của Bбo cбo tiền khả thi bao gồm:
Nếu bạn khфng cу thời gian lаm luận văn, hгy tham khảo dịch vụ lаm luận văn thuк của Luận Văn Việt nhй.+++ Xem thкm +++ : Top 50 đề tаi luận văn Marketing, khуa luận Marketing

- Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi vа khу khăn.
- Qui mф dự бn vа hмnh thức đầu tư.
- Khu vực vа địa điểm đầu tư (dự kiến cбc nhu cầu sử dụng đất, cбc vấn đề ảnh hưởng mфi trường, xг hội, tбi định cư, nhвn cфng ...) được phвn tнch, đбnh giб cụ thể.
- Phвn tнch, đбnh giб sơ bộ về thiết bị, cфng nghệ, kỹ thuật vа điều kiện cung cấp cбc vật tư, nguyкn vật liệu, dịch vụ, hạ tầng cơ sở.
- Lựa chọn cбc phương бn xвy dựng.
- Xбc định sơ bộ tổng mức đầu tư
- Lа toаn bộ chi phн đầu tư vа xвy dựng (kể cả vốn sản xuất ban đầu) vа lа giới hạn chi phн tối đa của dự бn được xбc định trong quyết định đầu tư, phương бn huy động vốn, khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ vа thu lгi. - Cу cбc đбnh giб về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xг hội của dự бn.
- Thаnh phần, cơ cấu của dự бn tổng hợp hay chia nhỏ cбc hạng mục. Trong trường hợp Bбo cбo tiền khả thi phải được phк duyệt theo qui định của phбp luật thм sau khi được phк duyệt nhа đầu tư cу thể bắt tay vаo xвy dựng bản bбo cбo chi tiết, đầy đủ theo hướng đг lựa chọn trong bбo cбo tiền khả thi, đу lа Bбo cбo khả thi.
Nếu bạn quб bận rộn vа khфng cу thời gian lаm luận văn, hгy tham khảo dịch vụ lаm luận văn thuк của Luận Văn Việt. Về giб lаm luận văn thuк, chъng tфi sẽ căn cứ vаo ngаnh của bạn, độ khу của đề tаi vа deadline để bбo giб cho bạn
Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực nаy, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoаn hảo nhất.
Reply
#2

I tried it but couldn't see any difference. Do you may have a video or something?
Reply
#3

Can you be more specific, i didn't understand what is wrong with that, u just explained the thing that happens..
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)