phone help
#1

I made the command to send sms and there is a problem with it
PHP код:
        if(gGracz[playerid][pTelefon] == 1);
        { 
here commnd
PHP код:
CMD:sms(playeridparams[])
{
    if(
gGracz[playerid][BLCMD] == true)
    {
        return 
ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_INF,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Blokada Komend","{FF0000}Masz zablokowane komendy!\nCzekaj na koniec kary!","Zamknij","");
    }
    else
    {
        new 
id;
        new 
tresc[400];
        new 
string[999];
        new 
string2[999];
        if(
gGracz[playerid][pTelefon] == 1);
        {
            if(
sscanf(params,"us[250]",id,tresc))
            {
                
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Wpisz: /sms [ID] [Treść] aby pisać na pm!");
                return 
1;
            }
            else if(
id == INVALID_PLAYER_ID)
            {
                return 
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Gracz o podanym id nie jest na serwerze!");
            }
            else if(
gGracz[playerid][StatusMute] == true)
            {
                
format(string,sizeof(string),"Jesteś wyciszony. Pozostało: {D1D1D1}%i {FF0000}sekund!",CzasMute[playerid]);
                return 
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,string);
            }
            else if(
gGracz[id][StatusPm] == false && gGracz[playerid][AdminLvl] < 6)
            {
                
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Ten gracz wyłączył prywatne wiadomości!");
            }
            else if(
id == playerid)
            {
                
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Nie wysłać sms do siebie!");
            }
            else if(
strlen(tresc) > 150)
            {
                return 
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Za długa treść sms!");
            }
            else if(
gGracz[playerid][Zalogowany] == false)
            {
                
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Nie jesteś zalogowany!");
            }
            else
            {
                for(new 
r;sizeof(Reklamy);r++)
                {
                    if(
strfind(tresc,Reklamy[r],true) != -&& gGracz[playerid][AdminLvl] < 7)
                    {
                        
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Nie reklamuj innych serwerуw bo skończy się to dla ciebie banem!");
                        
format(string,sizeof(string),"{FF0000}[Anty Cheat]{D1D1D1}Gracz: [%i]%s prуbuje reklamować serwer: {FFFFFF}%s",playerid,PlayerName(playerid),tresc);
                        for(new 
uMAX_PLAYERSu++)
                        {
                            if(
gGracz[u][AdminLvl] >= 3)
                            {
                                
SendClientMessage(u,COLOR_PURPLE,string);
                            }
                        }
                        
format(string,sizeof(string),"\n[REKLAMA,SMS]%s (IP: %s) > %s",PlayerName(playerid),gGracz[playerid][IPp],tresc);
                        
Write("LogiAC.txt",string);
                        return 
0;
                    }
                }
                
format(string,sizeof(string),"{A5FF0F}[SMS : {FFAB0F}do{A5FF0F}]%s [%i]:{D1D1D1} %s",PlayerName(id),id,tresc);
                
format(string2,sizeof(string2),"{C1FF0F}[SMS : {0F9AFF}od{C1FF0F}]%s [%i]:{D1D1D1} %s",PlayerName(playerid),playerid,tresc);
                
SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,string);
                
SendClientMessage(id,COLOR_WHITE,string2);
                
PlayerPlaySound(id1057000);
                if(
gGracz[id][StatusZW] == true)
                {
                    if(
gGracz[id][AdminLvl] > 3)
                    {
                        
SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Ten administrator jest obecnie na z/w, może nie odczytać wiadomości!");
                        
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Sprуbuj skontaktować się z innym administratorem, użyj {D1D1D1}/admins /pytanie");
                    }
                    else{
SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Gracz jest obecnie na z/w, może nie odczytać twojego sms!");}
                }
                for(new 
iiMAX_PLAYERS;i++)
                {
                    if(
gGracz[i][AdminLvl] >= 3)
                    {
                        if(
gGracz[i][ViewPM] == true)
                        {
                            if(
playerid == i){return 1;}
                            else if(
id == i){return 1;}
                            else
                            {
                                if(
gGracz[playerid][AdminLvl] <= gGracz[i][AdminLvl])
                                {
                                    
format(string2,sizeof(string2),"{00EBE0}|View PM| %s[%i] > %s[%i]: %s",PlayerName(playerid),playerid,PlayerName(id),id,tresc);
                                    
SendClientMessage(i,COLOR_WHITE,string2);
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
        else
        {
            
SendClientMessage(playeridCOLOR_RED,"Nie posiadasz telefonu!");
            
SendClientMessage(playeridCOLOR_GREEN,"Możesz go kupić w głуwnym sklepie PTU");
        }
    }
    return 
1;

error:
PHP код:
error 036: empty statement 
Reply
#2

remove the ; symbol

Код:
if(gGracz[playerid][pTelefon] == 1);
to this

Код:
if(gGracz[playerid][pTelefon] == 1)
Reply
#3

oO thanks


I have not seen this
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)