[OFF]Cores hexadecimais
#1

Ai galera to aqui pra postar aquelas cores hexadecimais que quase niguem sabe os id's =/

Exemplo : {FFFAFA} Tem desse geito Tambem 0xFFAAFF entao ta ai galera

Copie assim > FFFAFA ( Sem o #) e faзa assim no seu GM
pawn Код:
SendClientMessage(playerid,"{FFFAFA} Mensagem {F5F5F5}Mensagem xD");


Snow     255 250 250     #FFFAFA
GhostWhite   248 248 255     #F8F8FF
WhiteSmoke   245 245 245     #F5F5F5
Gainsboro    220 220 220     #DCDCDC
FloralWhite  255 250 240     #FFFAF0
OldLace  253 245 230     #FDF5E6
Linen    250 240 230     #FAF0E6
AntiqueWhite     250 235 215     #FAEBD7
PapayaWhip   255 239 213     #FFEFD5
BlanchedAlmond   255 235 205     #FFEBCD
Bisque   255 228 196     #FFE4C4
PeachPuff    255 218 185     #FFDAB9
NavajoWhite  255 222 173     #FFDEAD
Moccasin     255 228 181     #FFE4B5
Cornsilk     255 248 220     #FFF8DC
Ivory    255 255 240     #FFFFF0
LemonChiffon     255 250 205     #FFFACD
Seashell     255 245 238     #FFF5EE
Honeydew     240 255 240     #F0FFF0
MintCream    245 255 250     #F5FFFA
Azure    240 255 255     #F0FFFF
AliceBlue    240 248 255     #F0F8FF
lavender     230 230 250     #E6E6FA
LavenderBlush    255 240 245     #FFF0F5
MistyRose    255 228 225     #FFE4E1
White    255 255 255     #FFFFFF
Black    0 0 0   #000000
DarkSlateGray    47 79 79    #2F4F4F
DimGrey  105 105 105     #696969
SlateGrey    112 128 144     #708090
LightSlateGray   119 136 153     #778899
Grey     190 190 190     #BEBEBE
LightGray    211 211 211     #D3D3D3
MidnightBlue     25 25 112   #191970
NavyBlue (Navy)  0 0 128     #000080
CornflowerBlue   100 149 237     #6495ED
DarkSlateBlue    72 61 139   #483D8B
SlateBlue    106 90 205  #6A5ACD
MediumSlateBlue  123 104 238     #7B68EE
LightSlateBlue   132 112 255     #8470FF
MediumBlue   0 0 205     #0000CD
RoyalBlue    65 105 225  #4169E1
Blue     0 0 255     #0000FF
DodgerBlue   30 144 255  #1E90FF
DeepSkyBlue  0 191 255   #00BFFF
SkyBlue  135 206 235     #87CEEB
LightSkyBlue     135 206 250     #87CEFA
SteelBlue    70 130 180  #4682B4
LightSteelBlue   176 196 222     #B0C4DE
LightBlue    173 216 230     #ADD8E6
PowderBlue   176 224 230     #B0E0E6
PaleTurquoise    175 238 238     #AFEEEE
DarkTurquoise    0 206 209   #00CED1
MediumTurquoise  72 209 204  #48D1CC
Turquoise    64 224 208  #40E0D0
Cyan     0 255 255   #00FFFF
LightCyan    224 255 255     #E0FFFF
CadetBlue    95 158 160  #5F9EA0
MediumAquamarine     102 205 170     #66CDAA
Aquamarine   127 255 212     #7FFFD4
DarkGreen    0 100 0     #006400
DarkOliveGreen   85 107 47   #556B2F
DarkSeaGreen     143 188 143     #8FBC8F
SeaGreen     46 139 87   #2E8B57
MediumSeaGreen   60 179 113  #3CB371
LightSeaGreen    32 178 170  #20B2AA
PaleGreen    152 251 152     #98FB98
SpringGreen  0 255 127   #00FF7F
LawnGreen    124 252 0   #7CFC00
Green    0 255 0     #00FF00
Chartreuse   127 255 0   #7FFF00
MediumSpringGreen    0 250 154   #00FA9A
GreenYellow  173 255 47  #ADFF2F
LimeGreen    50 205 50   #32CD32
YellowGreen  154 205 50  #9ACD32
ForestGreen  34 139 34   #228B22
OliveDrab    107 142 35  #6B8E23
DarkKhaki    189 183 107     #BDB76B
Khaki    240 230 140     #F0E68C
PaleGoldenrod    238 232 170     #EEE8AA
LightGoldenrodYellow     250 250 210     #FAFAD2
LightYellow  255 255 224     #FFFFE0
Yellow   255 255 0   #FFFF00
Gold     255 215 0   #FFD700
LightGoldenrod   238 221 130     #EEDD82
goldenrod    218 165 32  #DAA520
DarkGoldenrod    184 134 11  #B8860B
RosyBrown    188 143 143     #BC8F8F
IndianRed    205 92 92   #CD5C5C
SaddleBrown  139 69 19   #8B4513
Sienna   160 82 45   #A0522D
Peru     205 133 63  #CD853F
Burlywood    222 184 135     #DEB887
Beige    245 245 220     #F5F5DC
Wheat    245 222 179     #F5DEB3
SandyBrown   244 164 96  #F4A460
Tan  210 180 140     #D2B48C
Chocolate    210 105 30  #D2691E
Firebrick    178 34 34   #B22222
Brown    165 42 42   #A52A2A
DarkSalmon   233 150 122     #E9967A
Salmon   250 128 114     #FA8072
LightSalmon  255 160 122     #FFA07A
Orange   255 165 0   #FFA500
DarkOrange   255 140 0   #FF8C00
Coral    255 127 80  #FF7F50
LightCoral   240 128 128     #F08080
Tomato   255 99 71   #FF6347
OrangeRed    255 69 0    #FF4500
Red  255 0 0     #FF0000
HotPink  255 105 180     #FF69B4
DeepPink     255 20 147  #FF1493
Pink     255 192 203     #FFC0CB
LightPink    255 182 193     #FFB6C1
PaleVioletRed    219 112 147     #DB7093
Maroon   176 48 96   #B03060
MediumVioletRed  199 21 133  #C71585
VioletRed    208 32 144  #D02090
Magenta  255 0 255   #FF00FF
Violet   238 130 238     #EE82EE
Plum     221 160 221     #DDA0DD
Orchid   218 112 214     #DA70D6
MediumOrchid     186 85 211  #BA55D3
DarkOrchid   153 50 204  #9932CC
DarkViolet   148 0 211   #9400D3
BlueViolet   138 43 226  #8A2BE2
Purple   160 32 240  #A020F0
MediumPurple     147 112 219     #9370DB
Thistle  216 191 216     #D8BFD8
Snow1    255 250 250     #FFFAFA
Snow2    238 233 233     #EEE9E9
Snow3    205 201 201     #CDC9C9
Snow4    139 137 137     #8B8989
Seashell1    255 245 238     #FFF5EE
Seashell2    238 229 222     #EEE5DE
Seashell3    205 197 191     #CDC5BF
Seashell4    139 134 130     #8B8682
AntiqueWhite1    255 239 219     #FFEFDB
AntiqueWhite2    238 223 204     #EEDFCC
AntiqueWhite3    205 192 176     #CDC0B0
AntiqueWhite4    139 131 120     #8B8378
Bisque1  255 228 196     #FFE4C4
Bisque2  238 213 183     #EED5B7
Bisque3  205 183 158     #CDB79E
Bisque4  139 125 107     #8B7D6B
PeachPuff1   255 218 185     #FFDAB9
PeachPuff2   238 203 173     #EECBAD
PeachPuff3   205 175 149     #CDAF95
PeachPuff4   139 119 101     #8B7765
NavajoWhite1     255 222 173     #FFDEAD
NavajoWhite2     238 207 161     #EECFA1
NavajoWhite3     205 179 139     #CDB38B
NavajoWhite4     139 121 94  #8B795E
LemonChiffon1    255 250 205     #FFFACD
LemonChiffon2    238 233 191     #EEE9BF
LemonChiffon3    205 201 165     #CDC9A5
LemonChiffon4    139 137 112     #8B8970
Cornsilk1    255 248 220     #FFF8DC
Cornsilk2    238 232 205     #EEE8CD
Cornsilk3    205 200 177     #CDC8B1
Cornsilk4    139 136 120     #8B8878
Ivory1   255 255 240     #FFFFF0
Ivory2   238 238 224     #EEEEE0
Ivory3   205 205 193     #CDCDC1
Ivory4   139 139 131     #8B8B83
Honeydew1    240 255 240     #F0FFF0
Honeydew2    224 238 224     #E0EEE0
Honeydew3    193 205 193     #C1CDC1
Honeydew4    131 139 131     #838B83
LavenderBlush1   255 240 245     #FFF0F5
LavenderBlush2   238 224 229     #EEE0E5
LavenderBlush3   205 193 197     #CDC1C5
LavenderBlush4   139 131 134     #8B8386
MistyRose1   255 228 225     #FFE4E1
MistyRose2   238 213 210     #EED5D2
MistyRose3   205 183 181     #CDB7B5
MistyRose4   139 125 123     #8B7D7B
Azure1   240 255 255     #F0FFFF
Azure2   224 238 238     #E0EEEE
Azure3   193 205 205     #C1CDCD
Azure4   131 139 139     #838B8B
SlateBlue1   131 111 255     #836FFF
SlateBlue2   122 103 238     #7A67EE
SlateBlue3   105 89 205  #6959CD
SlateBlue4   71 60 139   #473C8B
RoyalBlue1   72 118 255  #4876FF
RoyalBlue2   67 110 238  #436EEE
RoyalBlue3   58 95 205   #3A5FCD
RoyalBlue4   39 64 139   #27408B
Blue1    0 0 255     #0000FF
Blue2    0 0 238     #0000EE
Blue3    0 0 205     #0000CD
Blue4    0 0 139     #00008B
DodgerBlue1  30 144 255  #1E90FF
DodgerBlue2  28 134 238  #1C86EE
DodgerBlue3  24 116 205  #1874CD
DodgerBlue4  16 78 139   #104E8B
SteelBlue1   99 184 255  #63B8FF
SteelBlue2   92 172 238  #5CACEE
SteelBlue3   79 148 205  #4F94CD
SteelBlue4   54 100 139  #36648B
DeepSkyBlue1     0 191 255   #00BFFF
DeepSkyBlue2     0 178 238   #00B2EE
DeepSkyBlue3     0 154 205   #009ACD
DeepSkyBlue4     0 104 139   #00688B
SkyBlue1     135 206 255     #87CEFF
SkyBlue2     126 192 238     #7EC0EE
SkyBlue3     108 166 205     #6CA6CD
SkyBlue4     74 112 139  #4A708B
LightSkyBlue1    176 226 255     #B0E2FF
LightSkyBlue2    164 211 238     #A4D3EE
LightSkyBlue3    141 182 205     #8DB6CD
LightSkyBlue4    96 123 139  #607B8B
SlateGray1   198 226 255     #C6E2FF
SlateGray2   185 211 238     #B9D3EE
SlateGray3   159 182 205     #9FB6CD
SlateGray4   108 123 139     #6C7B8B
LightSteelBlue1  202 225 255     #CAE1FF
LightSteelBlue2  188 210 238     #BCD2EE
LightSteelBlue3  162 181 205     #A2B5CD
LightSteelBlue4  110 123 139     #6E7B8B
LightBlue1   191 239 255     #BFEFFF
LightBlue2   178 223 238     #B2DFEE
LightBlue3   154 192 205     #9AC0CD
LightBlue4   104 131 139     #68838B
LightCyan1   224 255 255     #E0FFFF
LightCyan2   209 238 238     #D1EEEE
LightCyan3   180 205 205     #B4CDCD
LightCyan4   122 139 139     #7A8B8B
PaleTurquoise1   187 255 255     #BBFFFF
PaleTurquoise2   174 238 238     #AEEEEE
PaleTurquoise3   150 205 205     #96CDCD
PaleTurquoise4   102 139 139     #668B8B
CadetBlue1   152 245 255     #98F5FF
CadetBlue2   142 229 238     #8EE5EE
CadetBlue3   122 197 205     #7AC5CD
CadetBlue4   83 134 139  #53868B
Turquoise1   0 245 255   #00F5FF
Turquoise2   0 229 238   #00E5EE
Turquoise3   0 197 205   #00C5CD
Turquoise4   0 134 139   #00868B
Cyan1    0 255 255   #00FFFF
Cyan2    0 238 238   #00EEEE
Cyan3    0 205 205   #00CDCD
Cyan4    0 139 139   #008B8B
DarkSlateGray1   151 255 255     #97FFFF
DarkSlateGray2   141 238 238     #8DEEEE
DarkSlateGray3   121 205 205     #79CDCD
DarkSlateGray4   82 139 139  #528B8B
Aquamarine1  127 255 212     #7FFFD4
Aquamarine2  118 238 198     #76EEC6
Aquamarine3  102 205 170     #66CDAA
Aquamarine4  69 139 116  #458B74
DarkSeaGreen1    193 255 193     #C1FFC1
DarkSeaGreen2    180 238 180     #B4EEB4
DarkSeaGreen3    155 205 155     #9BCD9B
DarkSeaGreen4    105 139 105     #698B69
SeaGreen1    84 255 159  #54FF9F
SeaGreen2    78 238 148  #4EEE94
SeaGreen3    67 205 128  #43CD80
SeaGreen4    46 139 87   #2E8B57
PaleGreen1   154 255 154     #9AFF9A
PaleGreen2   144 238 144     #90EE90
PaleGreen3   124 205 124     #7CCD7C
PaleGreen4   84 139 84   #548B54
SpringGreen1     0 255 127   #00FF7F
SpringGreen2     0 238 118   #00EE76
SpringGreen3     0 205 102   #00CD66
SpringGreen4     0 139 69    #008B45
Green1   0 255 0     #00FF00
Green2   0 238 0     #00EE00
Green3   0 205 0     #00CD00
Green4   0 139 0     #008B00
Chartreuse1  127 255 0   #7FFF00
Chartreuse2  118 238 0   #76EE00
Chartreuse3  102 205 0   #66CD00
Chartreuse4  69 139 0    #458B00
OliveDrab1   192 255 62  #C0FF3E
OliveDrab2   179 238 58  #B3EE3A
OliveDrab3   154 205 50  #9ACD32
OliveDrab4   105 139 34  #698B22
DarkOliveGreen1  202 255 112     #CAFF70
DarkOliveGreen2  188 238 104     #BCEE68
DarkOliveGreen3  162 205 90  #A2CD5A
DarkOliveGreen4  110 139 61  #6E8B3D
Khaki1   255 246 143     #FFF68F
Khaki2   238 230 133     #EEE685
Khaki3   205 198 115     #CDC673
Khaki4   139 134 78  #8B864E
LightGoldenrod1  255 236 139     #FFEC8B
LightGoldenrod2  238 220 130     #EEDC82
LightGoldenrod3  205 190 112     #CDBE70
LightGoldenrod4  139 129 76  #8B814C
LightYellow1     255 255 224     #FFFFE0
LightYellow2     238 238 209     #EEEED1
LightYellow3     205 205 180     #CDCDB4
LightYellow4     139 139 122     #8B8B7A
Yellow1  255 255 0   #FFFF00
Yellow2  238 238 0   #EEEE00
Yellow3  205 205 0   #CDCD00
Yellow4  139 139 0   #8B8B00
Gold1    255 215 0   #FFD700
Gold2    238 201 0   #EEC900
Gold3    205 173 0   #CDAD00
Gold4    139 117 0   #8B7500
Goldenrod1   255 193 37  #FFC125
Goldenrod2   238 180 34  #EEB422
Goldenrod3   205 155 29  #CD9B1D
Goldenrod4   139 105 20  #8B6914
DarkGoldenrod1   255 185 15  #FFB90F
DarkGoldenrod2   238 173 14  #EEAD0E
DarkGoldenrod3   205 149 12  #CD950C
DarkGoldenrod4   139 101 8   #8B658B
RosyBrown1   255 193 193     #FFC1C1
RosyBrown2   238 180 180     #EEB4B4
RosyBrown3   205 155 155     #CD9B9B
RosyBrown4   139 105 105     #8B6969
IndianRed1   255 106 106     #FF6A6A
IndianRed2   238 99 99   #EE6363
IndianRed3   205 85 85   #CD5555
IndianRed4   139 58 58   #8B3A3A
Sienna1  255 130 71  #FF8247
Sienna2  238 121 66  #EE7942
Sienna3  205 104 57  #CD6839
Sienna4  139 71 38   #8B4726
Burlywood1   255 211 155     #FFD39B
Burlywood2   238 197 145     #EEC591
Burlywood3   205 170 125     #CDAA7D
Burlywood4   139 115 85  #8B7355
Wheat1   255 231 186     #FFE7BA
Wheat2   238 216 174     #EED8AE
Wheat3   205 186 150     #CDBA96
Wheat4   139 126 102     #8B7E66
Tan1     255 165 79  #FFA54F
Tan2     238 154 73  #EE9A49
Tan3     205 133 63  #CD853F
Tan4     139 90 43   #8B5A2B
Chocolate1   255 127 36  #FF7F24
Chocolate2   238 118 33  #EE7621
Chocolate3   205 102 29  #CD661D
Chocolate4   139 69 19   #8B4513
Firebrick1   255 48 48   #FF3030
Firebrick2   238 44 44   #EE2C2C
Firebrick3   205 38 38   #CD2626
Firebrick4   139 26 26   #8B1A1A
Brown1   255 64 64   #FF4040
Brown2   238 59 59   #EE3B3B
Brown3   205 51 51   #CD3333
Brown4   139 35 35   #8B2323
Salmon1  255 140 105     #FF8C69
Salmon2  238 130 98  #EE8262
Salmon3  205 112 84  #CD7054
Salmon4  139 76 57   #8B4C39
LightSalmon1     255 160 122     #FFA07A
LightSalmon2     238 149 114     #EE9572
LightSalmon3     205 129 98  #CD8162
LightSalmon4     139 87 66   #8B5742
Orange1  255 165 0   #FFA500
Orange2  238 154 0   #EE9A00
Orange3  205 133 0   #CD8500
Orange4  139 90 0    #8B5A00
DarkOrange1  255 127 0   #FF7F00
DarkOrange2  238 118 0   #EE7600
DarkOrange3  205 102 0   #CD6600
DarkOrange4  139 69 0    #8B4500
Coral1   255 114 86  #FF7256
Coral2   238 106 80  #EE6A50
Coral3   205 91 69   #CD5B45
Coral4   139 62 47   #8B3E2F
Tomato1  255 99 71   #FF6347
Tomato2  238 92 66   #EE5C42
Tomato3  205 79 57   #CD4F39
Tomato4  139 54 38   #8B3626
OrangeRed1   255 69 0    #FF4500
OrangeRed2   238 64 0    #EE4000
OrangeRed3   205 55 0    #CD3700
OrangeRed4   139 37 0    #8B2500
Red1     255 0 0     #FF0000
Red2     238 0 0     #EE0000
Red3     205 0 0     #CD0000
Red4     139 0 0     #8B0000
DeepPink1    255 20 147  #FF1493
DeepPink2    238 18 137  #EE1289
DeepPink3    205 16 118  #CD1076
DeepPink4    139 10 80   #8B0A50
HotPink1     255 110 180     #FF6EB4
HotPink2     238 106 167     #EE6AA7
HotPink3     205 96 144  #CD6090
HotPink4     139 58 98   #8B3A62
Pink1    255 181 197     #FFB5C5
Pink2    238 169 184     #EEA9B8
Pink3    205 145 158     #CD919E
Pink4    139 99 108  #8B636C
LightPink1   255 174 185     #FFAEB9
LightPink2   238 162 173     #EEA2AD
LightPink3   205 140 149     #CD8C95
LightPink4   139 95 101  #8B5F65
PaleVioletRed1   255 130 171     #FF82AB
PaleVioletRed2   238 121 159     #EE799F
PaleVioletRed3   205 104 137     #CD6889
PaleVioletRed4   139 71 93   #8B475D
Maroon1  255 52 179  #FF34B3
Maroon2  238 48 167  #EE30A7
Maroon3  205 41 144  #CD2990
Maroon4  139 28 98   #8B1C62
VioletRed1   255 62 150  #FF3E96
VioletRed2   238 58 140  #EE3A8C
VioletRed3   205 50 120  #CD3278
VioletRed4   139 34 82   #8B2252
Magenta1     255 0 255   #FF00FF
Magenta2     238 0 238   #EE00EE
Magenta3     205 0 205   #CD00CD
Magenta4     139 0 139   #8B008B
Orchid1  255 131 250     #FF83FA
Orchid2  238 122 233     #EE7AE9
Orchid3  205 105 201     #CD69C9
Orchid4  139 71 137  #8B4789
Plum1    255 187 255     #FFBBFF
Plum2    238 174 238     #EEAEEE
Plum3    205 150 205     #CD96CD
Plum4    139 102 139     #8B668B
MediumOrchid1    224 102 255     #E066FF
MediumOrchid2    209 95 238  #D15FEE
MediumOrchid3    180 82 205  #B452CD
MediumOrchid4    122 55 139  #7A378B
DarkOrchid1  191 62 255  #BF3EFF
DarkOrchid2  178 58 238  #B23AEE
DarkOrchid3  154 50 205  #9A32CD
DarkOrchid4  104 34 139  #68228B
Purple1  155 48 255  #9B30FF
Purple2  145 44 238  #912CEE
Purple3  125 38 205  #7D26CD
Purple4  85 26 139   #551A8B
MediumPurple1    171 130 255     #AB82FF
MediumPurple2    159 121 238     #9F79EE
MediumPurple3    137 104 205     #8968CD
MediumPurple4    93 71 139   #5D478B
Thistle1     255 225 255     #FFE1FF
Thistle2     238 210 238     #EED2EE
Thistle3     205 181 205     #CDB5CD
Thistle4     139 123 139     #8B7B8B
grey11   28 28 28    #1C1C1C
grey21   54 54 54    #363636
grey31   79 79 79    #4F4F4F
grey41   105 105 105     #696969
grey51   130 130 130     #828282
grey61   156 156 156     #9C9C9C
grey71   181 181 181     #B5B5B5
gray81   207 207 207     #CFCFCF
gray91   232 232 232     #E8E8E8
DarkGrey     169 169 169     #A9A9A9
DarkBlue     0 0 139     #00008B
DarkCyan     0 139 139   #008B8B
DarkMagenta  139 0 139   #8B008B
DarkRed  139 0 0     #8B0000
LightGreen  144 238 144 #90EE90
Creditos:

Efeitos Especiais
Reply
#2

Se й que ajuda em algo pro Tуpico rs...

http://www.mxstudio.com.br/Conteudos...aver/Cores.htm
Reply
#3

Quote:
Originally Posted by .FuneraL.
Посмотреть сообщение
Se й que ajuda em algo pro Tуpico rs...

http://www.mxstudio.com.br/Conteudos...aver/Cores.htm
rs esse site tambem e bom so clicar no site embaixo do "Creditos:" Esse site e muito bom =D
Reply
#4

ctrl c + v rialto.
Reply
#5

Quote:
Originally Posted by dPlaYer_
Посмотреть сообщение
ctrl c + v rialto.
Foi mesmo '-' eu so copiei o codigo do site '-' Problem?
Reply
#6

Oh god why -'
Reply
#7

Podia ao menos identar o cуdigo, n?
Reply
#8

Copio de que site ?
Reply
#9

Quote:
Originally Posted by paulor
Посмотреть сообщение
Copio de que site ?
Ta no "Creditos:"
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)